Prevenció

La prevenció consisteix en accions encaminades a evitar un esdeveniment abans que succeeixi.

En el cas de la DM1, actualment no és possible saber quines persones tenen més risc o predisposició a adquirir la malaltia i, per tant, quines són candidates a actuacions preventives. A més, aquestes actuacions són difícils d'establir, ja que l'aparició d'aquest tipus de diabetis ve determinada per un component possiblement genètic i també per una agressió ambiental (possiblement vírica).

Prevenir la DM1 és un repte per als investigadors. La recerca en el camp de les cèl·lules mare i en la possible vacuna contra la malaltia són investigacions molt esperançadores.

Pel que fa a la DM2, pròpia de la persona adulta, la càrrega hereditària pot ser decisiva, però els factors de risc hi tenen un paper molt important. Gairebé tots els factors de risc tenen a veure amb els estils de vida i són acumulables: l'obesitat, el sedentarisme, la medicació hormonal i l'estrès. 

En el cas de la DM2, mantenir el pes adequat i adoptar un estil de vida saludable són les millors mesures de prevenció.

Revisions periòdiques

És ben sabut que, amb el temps, la diabetis pot causar deteriorament a les parets dels vasos sanguinis (tant dels més petits com dels de gran calibre) i als nervis (sobretot a les fibres nervioses de la sensibilitat; també a les motores o del moviment). Com a conseqüència, es poden produir malalties secundàries, el desencadenant de les quals està relacionat amb la diabetis i el temps d'evolució de l'afecció i, sobretot, amb la qualitat del control metabòlic. En qualsevol cas, és importantíssim detectar qualsevol anomalia com més aviat millor. En alguns casos, aquestes anomalies no es tenen en compte perquè no es presenten amb cap mena de dolor ni amb cap senyal fàcilment perceptible.

 • Revisió oftalmològica. Cal fer-la al debut de la diabetis i un cop l'any o cada dos anys, mentre no s'hagi detectat cap lesió. Si hi ha algun tipus de lesió, poden ser necessàries les revisions més freqüents.
 • Revisió i higiene dels peus. Les revisions sistemàtiques dels peus són l'acció preventiva per excel·lència.
 • Revisió periòdica de la pressió arterial (TA).
 • Control regular del pes.
 • Revisió periòdica dels nivells dels greixos a la sang.

Vida saludable

La diabetis, molt especialment la DM2, està estretament vinculada a factors com la hipertensió, la hipercolesterolèmia, l'alteració dels triglicèrids, el sobrepès i l'obesitat, el sedentarisme i l'estrès, entre d'altres. En la majoria de casos, amb l'adopció d'un estil de vida saludable n'hi ha prou per corregir o reduir els riscos de patir la malaltia però, en d'altres, també cal medicació. 

Tant per prevenir com per tractar la diabetis és recomanable seguir unes pautes que tinguin en compte els gustos, els costums i els hàbits de cadascú.

A més, és molt important seguir les pautes generals per a una vida sana de manera rutinària:

 • Estar al corrent de les vacunacions, evitar contagis i prevenir infeccions.
 • Prevenir lesions i accidents. Tenir cura especial dels peus.
 • Gaudir d'una bona salut emocional, evitar l'estrès, procurar un son i un descans tranquils i suficients.
 • Fer activitat física quotidiana i freqüentar espais a l'aire lliure.
 • Disposar d'un entorn saludable: a casa, a la feina, als espais de lleure, etc.
 • Abstenir-se de consumir drogues i tabac.
 • Tenir una bona higiene bucodental.
 • Rentar-se les mans, sobretot a l'hora de manipular la medicació i el menjar. 
 • Si es conviu amb mascotes, cal mantenir-les en bones condicions higienicosanitàries, no només pels mateixos animals sinó també pels qui hi conviuen.

 

Les persones amb diabetis han de seguir fidelment el pla d'alimentació personalitzat dissenyat per l'equip assistencial, tant per als dies laborables com per als caps de setmana o les celebracions especials. Cal evitar fer transgressions a la dieta prescrita.

Vida saludable
Data d'actualització:  12.11.2020