En general el ritme de la vida quotidiana es veu alterat durant els períodes de tractament. Durant aquest temps és necessari tenir més cura d'un/a mateix/a i atendre les necessitats que van sorgint, adaptant el ritme diari a les noves situacions.

Aquest és un procés que cada persona es planteja d’acord a les seves capacitats, prioritats i experiències. És un moment per pensar com continuar desenvolupant la vida quotidiana sense sentir-se sobrecarregat i sense deixar que la malaltia es converteixi en el centre de la vida.

Tenir cura d'un/a mateix/a implica molts aspectes.