La tiroide és una glàndula que es troba en la part baixa de la gola i és la responsable de les hormones que participen en el control de la pressió arterial, el ritme cardíac, la temperatura del cos i el pes.

El càncer de tiroides és un tumor maligne que s’inicia en el teixit de la glàndula del tiroides. És un tumor molt poc freqüent en els infants. Pot presentar-se amb més freqüència després d’haver rebut irradiació en la regió del coll (per exemple, en el tractament d’un càncer anterior).

 

Tipus de càncer de tiroide

Hi ha quatre tipus de càncer de tiroides, d’acord amb les cèl·lules que s'identifiquen mitjançant microscopi:

  • Càncer papil·lar. És el tipus més comú. S’inicia en les cèl·lules fol·liculars i és de creixement lent.
  • Càncer fol·licular. També es localitza en les cèl·lules fol·liculars i creix de forma lenta.
  • Càncer medul·lar. Es localitza en les cèl·lules C. També és de creixement lent.
  • Càncer anaplàstic. És el menys freqüent. Les cèl·lules malignes tendeixen, en aquest cas, a créixer ràpidament i disseminar-se.

Causes

De vegades, la causa del càncer medul·lar de tiroides és un canvi en un gen que es passa de pares a fills. Actualment es disposa d’una prova que permet detectar el gen alterat abans que es presenti el càncer. 

Si el pacient té el gen alterat, es pot estudiar a altres membres de la família, inclús els nens petits. Aquests, si tenen el gen alterat, poden disminuir la seva probabilitat de desenvolupar el càncer medul·lar de tiroides si se'ls extirpa la glàndula tiroide. També es pot fer un seguiment més específic amb controls d’anàlisi en sang.

Símptomes

En les formes més inicials el càncer de tiroides pot no donar símptomes. De vegades es troba en un examen físic rutinari. A mida que el tumor va creixent els símptomes més freqüents són:

  • Inflor o massa en el coll
  • Dificultat per respirar
  • Dificultat per empassar
  • Afonia o canvis en la veu
  • Dolor persistent en el coll

Diagnòstic

En general es fan servir diverses proves per diagnosticar el càncer i per determinar el seu grau d’extensió a altres òrgans (estadiatge). No totes les proves es fan a tots els nens, depèn de factors com l’estat de salut, el tipus de càncer, la gravetat dels símptomes i els resultats de proves anteriors.

En el cas del càncer de tiroides es poden realitzar les proves següents:

  • Estudi d’hormones en sang. Per avaluar el nivell de concentració en la sang de la hormona estimulant de la tiroide (TSH) i la calcitonina principalment.

Tractament

Inicialment el tractament inclou la cirurgia per extirpar completament la glàndula i, en ocasions, els ganglis del coll. Com a conseqüència d’aquest tipus de cirurgia, es pot produir una baixada del calci en la sang que s’ha de tractar amb suplements d’aquest mineral. 

Pel fet d’eliminar tota la glàndula i per evitar la reproducció del càncer, és necessari prendre tractament hormonal durant tota la vida. 

Ocasionalment, si el càncer s’ha disseminat als ganglis del coll o als pulmons, s’administra com a tractament iode radioactiu. L’administració d’aquest tractament s'acostuma a fer per via venosa i precisa hospitalització de pocs dies per evitar irradiar a l’entorn immediat. Una vegada finalitzat, també serà necessari prendre el tractament hormonal, per substituir el funcionament de l’hormona natural.

Data d'actualització:  26.07.2018