El càncer de mama apareix quan hi ha un creixement accelerat i incontrolat de cèl·lules a la glàndula mamària que provoca un augment del teixit afectat, fet que origina el tumor. Aquestes cèl·lules tumorals poden envair els teixits i òrgans propers i disseminar-se per via sanguínia o limfàtica arribant a altres zones del cos (metàstasis).

El càncer de mama és el càncer més freqüent de les dones a Catalunya. Es diagnostiquen aproximadament 3.400 casos cada any d’aquesta malaltia en dones de 50 o més anys (2015). Un nombre important d’aquestes dones sobreviuran a la malaltia, malgrat això, a Catalunya cada any moren unes 1.000 dones per aquesta causa1.

El càncer de mama no acostuma a donar molèsties en les fases inicials. En fases més avançades de la malaltia, el tumor acostuma a ser clarament palpable i, fins i tot, els ganglis de les aixelles poden haver augmentat de mida. En aquests casos, els símptomes són molt variats i depenen de la grandària i extensió del tumor.

És una malaltia de causa majoritàriament desconeguda. No obstant això, certs hàbits personals, que es poden canviar (sobrepès o obesitat després de la menopausa, poc exercici físic, consum d’alcohol), o determinades característiques biològiques, que no es poden canviar (edat, predisposició genètica), s'associen amb una major probabilitat de desenvolupar-lo.

Cal destacar que el principal factor de risc per patir-lo és l’edat; a més edat més risc de desenvolupar un càncer de mama. La majoria de casos apareixen en dones a partir dels 50 anys, i és poc freqüent abans dels 35 anys.

1Predicting de càncer burden in Catalonia between 2015 and 2025: ten challenge of càncer management in ten elderly. Cleries R et al. Clin. Transl. Oncol 2017 Oct 12