Alimentació del nadó

La lactància materna proporciona de manera natural un aliment perfectament adaptat a les necessitats de cada nadó. Influeix de manera positiva, tant en l’àmbit biològic com en l’emocional, en la salut de la mare i la del seu nadó. Llevat que hi hagi problemes molt específics, totes les dones poden donar el pit i totes les llets són bones. Si la lactància és a demanda i el nadó s’agafa bé, la mare produeix la quantitat de llet necessària.

La llet que la mare produeix durant els primers dies de postpart s'anomena “calostre”. És rica en immunoglobulines i té un color groguenc. Entre el tercer i cinquè dia arriba la llet de transició fins que, cap als deu o quinze dies, s'instaura la llet definitiva.

Durant el sis primers mesos de vida el nadó pot prendre exclusivament llet de la mare i, a partir d'aquí, complementar la lactància materna amb la incorporació d'altres aliments.

Llevadores, infermeres, pediatres i també els grups de suport a l’alletament poden ajudar a resoldre els dubtes que poden sorgir durant el període de lactància.

La lactància materna no és només un acte nutritiu sinó que és una acció que representa molt més; proporciona consol, tendresa, afecte i comunicació entre l’infant i la mare. Tot i així, la dona ha de poder decidir el tipus d’alletament (natural o amb llet adaptada) en funció de les seves circumstàncies i en cas que no s'opti per la lactància materna, ha de defugir, en tot moment, el sentiment de culpa.

 

Psicoafectius

 • Afavoreix l’establiment del vincle entre la mare i el nadó.
 • Dona confiança i seguretat a la mare.

 

Biològics

 • Disminueix el sagnat postpart.
 • Contribueix a la recuperació de la silueta.
 • Disminueix el risc de càncer de mama.

 

Comoditat

 • La llet està preparada en tot moment i no exigeix manipulació ni envasat.

 

Econòmics

 • Contribueix a l’estabilitat econòmica de la família.
 • Redueix les despeses en salut de la població.

Nutritius

 • La llet materna conté tots els nutrients que el nounat necessita durant els primers sis mesos de vida i és convenient oferir-la durant els dos primers anys.
 • La llet materna presenta diversos avantatges, ja que conté:
  • Les proteïnes i els greixos més adequats.
  • Més lactosa que altres llets.
  • Les vitamines, la quantitat de ferro i la quantitat d’aigua que l’infant necessita i la quantitat adequada de sal, calci i fosfats.

 

Immunològics

 • La llet materna està neta i no conté bacteris.
 • Posseeix anticossos contra moltes infeccions comunes.
 • Conté leucòcits que ajuden a lluitar contra les infeccions.
 • Inclou el factor bífid.
 • Porta lactoferrina.
 • És un factor de creixement epitelial.

 

Biològics

 • Afavoreix un creixement maxil·lofacial adequat i un desenvolupament psicomotor més bo.

 

Psicoafectius

 • El nadó rep contacte, escalfor i amor.
 • Moltes vegades, les incomoditats, els dubtes o les dificultats que puguin sorgir es poden solucionar demanant l’ajuda i l’assessorament de professionals, d’associacions i de grups de suport a la lactància materna.

Lactància amb llet adaptada

Quan la lactància materna no sigui possible, les fórmules infantils garanteixen una adequada nutrició i desenvolupament de l'infant.

Consells per a la preparació de biberons. Obre en una nova finestra.

Agència Catalana de Seguretat Alimentària (ACSA)

Recomanacions per preparar el biberó amb seguretat

 • Renteu-vos les mans i netegeu la superfície de treball.
 • Utilitzeu biberons nets o esterilitzats
 • Prepareu-lo al mateix moment i doneu-lo immediatament al nadó.
 • Rebutgeu sempre la llet sobrant. No la guardeu mai per a la presa següent.

Instruccions de preparació

Hi ha dos mètodes de preparació:

 • Amb aigua calenta (indicat per a lactants menors de 2 mesos, prematurs i immunodeprimits):
  • Escalfeu l'aigua fins a l'ebullició.
  • Ompliu el biberó i espereu 3 minuts fins que l'aigua arribi a 70ºC.
  • Afegiu la dosi de llet en pols, tanuqeu el biberó i agiteu-lo.
  • Refredeu el biberó fins a la temperatura corporal a sota de l'aixeta.
  • Comproveu la temperatura i doneu-li de seguida.
 • Amb aigua freda:
  • Ompliu el biberó amb aigua freda (20ºC).
  • Afegiu la dosi de llet en pols i tanqueu el biberó.
  • Agiteu-lo per desfer els grumolls.
  • Doneu-li de seguida.