Arbovirosis

Les arbovirosis són malalties infeccioses causades per arbovirus. Els arbovirus són un grup heterogeni de més de 500 virus amb una característica comuna: són transmesos per artròpodes (animals invertebrats com els insectes o els aràcnids). Tot i que la majoria d’aquests virus afecten animals vertebrats com aus i mamífers, n’hi ha 150 que poden causar malalties en l’home.

D’entre tots els artròpodes que actuen com a transmissors d’arbovirus, els mosquits són els més coneguts, especialment els del gènere Aedes, com el mosquit tigre, Anopheles i Culex. Aquests insectes ingereixen el virus en xuclar la sang d’una persona o animal infectat i posteriorment l’inoculen a altres persones o animals sans també a través de les picades. Altres artròpodes que poden contagiar aquest tipus d’infeccions són les paparres, les puces, els polls i els àcars. 

Els símptomes de les arbovirosis són molt diversos, però acostumen a incloure febre, mal de cap, i dolor articular i muscular. No hi ha tractament específic per curar la malaltia, però mesures com prendre certs medicaments, descansar o beure molt líquid poden alleujar-ne els símptomes.

Malgrat que les zones endèmiques de la majoria d’arbovirosis es localitzen a Amèrica, Àsia i Àfrica, en els darrers anys a Catalunya també se n’han registrat casos importats. L’emergència d’aquestes infeccions al nostre territori és fruit de la convergència de dos factors: la presència d’artròpodes transmissors, especialment del mosquit tigre, i la potencial introducció dels virus a través de les persones que venen d’aquests països i el tràfic de viatgers entre Catalunya i aquestes zones endèmiques.

Les arbovirosis són potencialment perilloses perquè es transmeten fàcil i ràpidament, el que fa que siguin difícils de controlar. Per a algunes d’elles es disposa de vacuna, com en el cas de la febre groga o l’encefalitis japonesa, però en general la millor prevenció és protegir-se de les picades dels animals que les transmeten, amb l’ús de repel·lents i roba que cobreixi tot el cos, entre d’altres mesures. En el cas dels mosquits cal, a més, aturar-ne la proliferació evitant acumulacions d’aigua on pugui criar.