Consideracions ètiques sobre la preservació de l’activitat en el context de la pandèmia de la COVID-19