Comitès d'ètica assistencial plurals i pluralitat de pacients