21 de juny, Dia Mundial de l'Esclerosi Lateral Amiotròfica (ELA)