Igual que els adults, els menors tenen una sèrie de drets en l’àmbit de la salut. La seva voluntat ha de ser respectada i han de ser involucrats en la presa de decisions sanitàries. La llei diu que a partir dels 16 anys els menors poden decidir igual que els adults. Però la seva maduresa no depèn només de l’edat, per això és molt important tenir en compte la singularitat que caracteritza cada persona i els elements de la situació concreta.

La llei diu que a partir dels 16 anys els menors poden decidir igual que els adults, però la maduresa no depèn només de l’edat.

Què pensen els menors?

Documents