Contraindicacions de les vacunes

Les mans d'un professional sanitari amb guants administren una vacuna a una persona adulta

Contraindicacions generals

Contraindicacions de les vacunes vives atenuades

Data d'actualització:  27.04.2021