On es prohibeix i on és permès fumar?

La Llei 28/2005, de 26 de desembre, de mesures sanitàries davant del tabaquisme i reguladora de la venda, el subministrament, el consum i la publicitat dels productes del tabac, modificada parcialment per les lleis 42/2010 i 3/2014, prohibeix fumar en tots els espais públics tancats i l’ús de cigarretes electròniques en dependències de les administracions públiques, centres sanitaris i educatius, parcs infantils i vehicles de transport públic.

S’estima que l’aplicació d’aquesta llei ha contribuït a evitar entre 700 i 800 morts anuals per malalties causades per l’exposició al fum ambiental de tabac.

 • Bars i restaurants. Es prohibeix fumar en tots els espais tancats. Es permet fumar en els espais a l’aire lliure, que es defineixen com a espais no coberts, o bé coberts amb un màxim de dues parets, murs o paraments laterals. La nova Llei del tabac i els espais d’oci i restauració
 • Casinos, bingos i sales de festa. Es prohibeix fumar en tots els espais tancats. Es permet fumar en els espais a l’aire lliure. La nova Llei del tabac i els espais d’oci i restauració
 • Hotels i hostals. Es prohibeix fumar en tots els espais tancats. Es poden reservar fins al 30% de les habitacions per a hostes fumadors, sempre que estiguin separades de les altres, siguin sempre les mateixes habitacions i disposin de ventilació independent. La nova Llei del tabac i els espais d’oci i restauració
 • Aeroports i estacions de Ferrocarrils de la Generalitat. Es prohibeix totalment fumar en tots els espais que no estiguin a l’aire lliure, inclosos bars, restaurants i altres establiments.
 • Centres universitaris i de formació d’adults. Es prohibeix totalment fumar en els recintes tancats. Els centres poden permetre fumar en els espais a l’aire lliure, excepte en els accessos immediats als edificis i a les voravies que els envolten.
 • Centres residencials per a persones grans o amb discapacitat. No es pot fumar en les habitacions ni en les zones comunes.
 • Recintes de parcs infantils i àrees o zones de joc per a la infància. Espais a l'aire lliure acotats amb equipament o condicionats específicament per al joc i el lleure de menors.
 • Centres sanitaris. Es prohibeix fumar en tots els centres sanitaris, incloent-hi els espais a l’aire lliure o coberts dins dels seus recintes. Nota informativa per als centres sanitaris.
 • Centres d’ensenyament. Està absolutament prohibit fumar dins del recinte escolar, incloses les zones a l’aire lliure. Només en el cas dels entres universitaris i de formació d’adults, pot estar permès fumar en els espais a l’aire lliure. 
 • Centres residencials per a persones grans o amb discapacitat. No es pot fumar en les habitacions ni en les zones comunes. Es pot habilitar una zona per a fumadors, només per a residents, amb ventilació independent.
 • Establiments psiquiàtrics. Els centres de mitjana i llarga estada poden deixar fumar els pacients en les zones exteriors a l’aire lliure, o bé en una sala tancada habilitada que ha de tenir ventilació independent.
 • Hotels i hostals. Es prohibeix fumar en tots els espais tancats. Es poden reservar fins al 30% de les habitacions per a hostes fumadors, sempre que estiguin separades de les altres, siguin sempre les mateixes habitacions i disposin de ventilació independent. 

Centres i dependències de les administracions públiques i entitats de dret públic.
Centres, serveis i establiments sanitaris, així com en els espais a l'aire lliure o coberts compresos als seus recintes.
Centres docents i formatius, excepte en els espais a l'aire lliure dels centres universitaris i dels exclusivament dedicats a la formació d'adults, sempre que no siguin accessos immediats als edificis i voreres circumdants.
Mitjans de transport públic urbà i interurbà, mitjans de transport ferroviari i marítim, així com en aeronaus de companyies espanyoles o vols compartits amb companyies estrangeres.
Recintes de parcs infantils i àrees o zones de joc per a la infància. Espais a l'aire lliure acotats que continguin equipament o condicionament destinats específicament per al joc i esplai de menors.

 

Data d'actualització:  23.04.2015