Avui dia la sida no es cura, però sí que existeixen tractaments que dificulten la multiplicació del virus i que ajuden a millorar la qualitat de vida d'aquelles persones que estan infectades pel VIH.

Aquests tractaments s'han de seguir durant tota la vida, encara que la persona no se senti malalta. És molt important, perquè el tractament sigui eficaç, que la persona prengui els medicament rigorosament i tal com li indiqui el metge o metgessa.

La teràpia antiretroviral redueix el nombre de partícules del VIH a la sang i impedeix la rèplica del virus del VIH a l'organisme. També permet ajudar el sistema immunitari a recuperar-se de la infecció pel virus. És una combinació de medicaments i pot tenir efectes secundaris dels quals el metge o metgessa informarà en el seu moment.

Tot i prendre la medicació, les persones tractades per la teràpia antiretroviral encara poden transmetre el virus per mitjà de les relacions sexuals o quan comparteixin agulles.

Si no el tractament no es fa correctament, el VIH pot tornar-se immune a la teràpia i fer-se resistent. En aquests casos el metge o metgessa pot considerar fer un canvi en el tractament que s'estigui prenent.

Pot haver-hi aviat una vacuna?

Per ara no hi ha cap vacuna, però és possible que n'hi hagi alguna en el futur. De fet, són molts els grups d'investigadors que hi treballen, però encara no s'han aconseguit uns resultats satisfactoris. També s'estan investigant altres antivírics que estimulen el creixement cel·lular o s'utilitzen medicaments per prevenir les infeccions oportunistes.

Consell sobre tractaments alternatius o complementaris

Sovint la persona infectada pel VIH recorre, a més del tractament convencional de la infecció, a altres teràpies anomenades alternatives, com ara l'acupuntura, l'homeopatia, el naturisme, la fitoteràpia, la macrobiòtica, etc. Els motius poden ser diversos: cansament del tractament convencional, manca de confiança en aquest o una cerca de complementarietat.

En principi, aquestes teràpies no tenen necessàriament una incidència negativa sobre la salut de la persona, però en cap cas s'ha demostrat científicament que siguin eficaces contra el VIH. Algunes teràpies basades en l'administració de substàncies o de plantes poden produir interaccions farmacològiques importants amb els antiretrovirals, de manera que en disminueixin l'eficàcia enfront del virus, a banda de comportar efectes secundaris. 

Data d'actualització:  18.11.2020