Per no infectar-se cal tenir present quins són els mecanismes o vies de transmissió.

Per ara no hi ha cap vacuna, però és possible que n'hi hagi alguna en el futur. De fet, són molts els grups d'investigadors que hi treballen, però encara no s'han aconseguit uns resultats satisfactoris. 

Recomanacions per evitar la transmissió per la sang 

 • No compartir els objectes necessaris per preparar i injectar drogues.
 • No compartir els objectes d'ús personal (raspalls de dents, fulles d'afaitar, etc.).
 • Esterilitzar correctament els instruments que serveixen per perforar la pell o bé utilitzar materials d'un sol ús. 

Recomanacions per evitar la transmissió sexual 

 • Utilitzar un preservatiu nou cada cop que es té una relació sexual.
 • Vigilar que el preservatiu no es trenqui en obrir l'embolcall o que no s'esgarrapi amb les ungles o els anells mentre es manipula.
 • Vigilar el consum de drogues o d'alcohol, ja que això pot afectar l'habilitat a l'hora d'utilitzar el preservatiu correctament.
 • No utilitzar mai al mateix temps un preservatiu masculí i un de femení, ja que la fricció pot provocar-ne el deteriorament. 

Recomanacions per evitar la transmissió de mare a fill 

 • Quan una dona vol quedar-se embarassada i desconeix el seu estat serològic és convenient que es faci el test de detecció d'anticossos anti VIH per tal de poder prendre una decisió.
 • La dona embarassada infectada té la possibilitat de continuar l'embaràs o interrompre'l legalment. Si decideix continuar amb l'embaràs, és convenient que parli amb el seu ginecòleg o ginecòloga de com pot disminuir el risc d'infecció del nadó.
 • La llet materna pot transmetre el virus, per això està desaconsellada.

Pla per a l'accessibilitat al preservatiu

Com a resposta al creixent nombre d’infeccions pel virus del VIH a través de la via sexual detectat a casa nostra, el Programa per a la Prevenció i l’Assistència de la Sida ha impulsat un ampli ventall d’iniciatives, entre les quals es troba el Pla per a l’accessibilitat als preservatius.

El preservatiu és l’eina preventiva més eficient i suficientment contrastada per evitar la transmissió sexual del virus del VIH, entre d’altres malalties. L’accés al preservatiu s’ha de produir en un context on es faciliti també l’educació sanitària suficient per tal que els joves siguin lliures i conscients a l’hora de decidir usar-lo.

Diferents experiències arreu del món confirmen que el fet de facilitar l’accés al preservatiu no fomenta l’increment de relacions sexuals entre els joves (Peter Piot, ONUSIDA).

L’objectiu primordial d’aquest Pla és millorar l’accés al preservatiu com a mitjà de prevenció per part de la població, especialment la jove i adolescent, a través de l’abaratiment del preu final del producte i de l’ampliació dels punts de dispensació.

El Pla per a l’accessibilitat als preservatius inclou les activitats següents:

 • Distribució gratuïta de preservatius masculins i femenins: una de les iniciatives en marxa és l’adquisició i el subministrament gratuït de preservatius masculins i femenins per part del Programa. Davant la impossibilitat de trobar fins ara el preservatiu femení en el mercat català, i a fi de garantir-ne l’accés a la població fins que se’n restableixi la comercialització pels canals habituals, el Programa atén, sempre excepcionalment, les peticions d’organitzacions no governamentals de servei a la sida, d’unitats funcionals de sida per als programes de parelles serodiscordants, de serveis sanitaris de centres penitenciaris i d’unitats d’atenció a la salut sexual i reproductiva.
 • Accessibilitat al preservatiu a baix preu (Programa Màquina): té com a objectius millorar l’accessibilitat de la població de Catalunya al preservatiu, abaratir-ne el cost i ampliar els punts de dispensació de preservatius.
Data d'actualització:  18.11.2020