Salut laboral

Quan parlem de la salut laboral ens estem referint a la salut de les persones en relació amb la seva ocupació professional. Hem de tenir present que les condicions de treball poden influir perjudicialment sobre la salut quan la feina es desenvolupa en condicions que poden causar accidents o malalties i també quan produeix fatiga i insatisfacció, i trenca l’equilibri mental i social de les persones. Però també hem de tenir en compte que quan les condicions de treball son òptimes la feina pot actuar sobre la salut de les persones en sentit contrari, és a dir, llocs de treball saludables a empreses generadores de salut.

L’Organització Internacional dels Treballadors i l’Organització Mundial de la Salut han definit la salut laboral com "la promoció i el manteniment del més alt grau de desenvolupament físic i mental, i del benestar social dels treballadors en totes les ocupacions, la prevenció entre els treballadors de les desviacions de la salut causades per les seves condicions de treball, la protecció dels treballadors a la seva feina contra els riscos resultants de factors adversos a la salut, la col·locació i el manteniment del treballador en un entorn de treball adaptat a les seves capacitats fisiològiques i psicològiques, i, per resumir, l'adaptació de la feina a la persona i de cada persona a la seva feina".