Lipoatròfia semicircular

Una persona d'esquenes asseguda davant d'una taula amb un ordinador

La lipoatròfia semicircular és una reducció del greix de sota la pell. Afecta principalment les cames, però també es pot localitzar als avantbraços i a altres parts del cos, com ara el maluc o l’abdomen. Es manifesta amb l’aparició d’una o més depressions amb forma semicircular sobre la superfície de la pell.

Aquest trastorn pot ser conseqüència de petits cops per pressió reiterada sobre l’àrea afectada, presència de camps electromagnètics i/o electricitat estàtica. Es considera accident de treball si l’origen és laboral i habitualment desapareix quan s’elimina l’exposició als factors que poden produir-lo.  

La lipoatròfia semicircular forma part d’un grup de malalties anomenades lipodistròfies, però a diferència d’altres afeccions d’aquest tipus, no afecta les capes superficials de la pell (epidermis i dermis) ni els músculs. 

Es creu que en l’aparició de la lipoatròfia semicircular hi intervenen diversos factors, tant individuals com ambientals (laborals i extralaborals). Malgrat això, la malaltia s’associa especialment a les condicions de treball de les persones afectades. En aquest sentit, les causes principals són:

 • Microtraumatismes. Petits cops per pressió reiterada de la zona afectada sobre el cantell de la taula o altres peces del mobiliari. 
 • Camps electromagnètics. Els absorbeixen les taules i els generen els cables, els ordinadors i altres aparells elèctrics. El contacte del cos amb el mobiliari produeix descàrregues elèctriques. 
 • Electricitat estàtica. Les persones se’n carreguen per fricció, per exemple en caminar o seure, i reben la descàrrega electroestàtica en entrar en contacte amb el cantell de les taules. 

D’altra banda, s’han identificat alguns factors de risc, comuns en la gran majoria de casos detectats:

 • Las instal·lacions generals de l’edifici: sistema de ventilació/climatització (nivells d’humitat relativa mesurats inferiors al 50%), instal·lació elèctrica, tipus de terra (moquetes). 
 • El mobiliari: tipus de taules (estructura metàl·lica), cadires (amb rodes). 
 • Els equips de treball: ordinadors, impressores, mòbils, PDA, etc. 

En aquest sentit, les persones amb major predisposició a desenvolupar lipoatròfia semicircular són les qui treballen o estan en contacte amb superfícies (taules o taulells amb els cantells prims i/o angulars) o altres peces del mobiliari (calaixeres, prestatgeries...), com ara personal administratiu, tècnic i de neteja.

Primer pla de dues mans escrivint en el teclat d'un ordinador

Les persones afectades presenten solcs semicirculars a les zones afectades. A les cuixes, la localització més freqüent, aquests solcs acostumen a tenir uns 2 cm d’ample, uns 5-20 cm de longitud i uns 2 mm de profunditat. Apareixen, a més, a una distància del terra d’uns 72 cm, que quasi sempre coincideix amb l’alçada de la superfície de treball.

Generalment la lipoatròfia semicircular no manifesta cap altre símptoma. En alguns casos pot produir alguna molèstia, com ara pesantor de cames i picor intensa.

El diagnòstic de la lipoatròfia semicircular es basa en una exploració física. El professional sanitari mesura l’amplada, la longitud i la distància des de terra de les lesions per poder seguir-ne l’evolució i contrastar aquestes mesures amb les del lloc de treball.

No hi ha cap prova complementària que pugui millorar-ne la detecció.

La lipoatròfia semicircular es pot confondre amb altres lipodistròfies localitzades, especialment la cel·lulitis.

El diagnòstic també consistirà a descartar altres causes possibles de lipodistròfies, com l’esclerodèrmia (malaltia reumàtica crònica caracteritzada per un enduriment de la pell).

No existeix cap tractament mèdic.

La lipoatròfia semicircular desapareix amb la reducció a l’exposició dels factors que la produeixen.

Per prevenir l’aparició de casos, cal aplicar algunes mesures a l’entorn laboral: 

 • Els cantells o vores de les taules han de ser amples i arrodonits de manera que la superfície de contacte sigui gran. Els cantells vius i prims augmenten el risc.  
 • El disseny dels llocs de treball i la distribució dels equips i les eines han d’evitar, el màxim possible, moviments que impliquin contacte amb les vores de la taula. 
 • Els procediments de treball han d’evitar la pressió continuada de les parts del cos sobre els cantells del mobiliari, especialment, de la taula de treball. 
 • S’ha d’eliminar la presència de possibles fonts d’electricitat estàtica i, en cas que no sigui possible, evitar els materials que poden acumular-la, com ara objectes i parts metàl·liques. 

Els nivells d’humitat relativa de l’aire s’han de mantenir per sobre del 50% durant tota la jornada laboral i al llarg de tot l’any.

Una dona treballa de peu a costat d'una taula
 • Lipoatròfia semicircular: protocol d'actuació

  Aquest protocol té com a objectiu donar pautes d'actuació davant la sospita que treballadors de l'empresa estiguin afectats per aquesta patologia a les empreses i als professionals tècnics dels serveis de prevenció i de les mútues d'accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social.

Data d'actualització:  19.04.2021

Informació relacionada