Adolescents i joves

El joc d'atzar és una activitat freqüent per a la joventut. Atès el creixement de les oportunitats de jugar, de l'atractiu de molts jocs i de la proliferació generalitzada de llocs de fàcil accés, els adolescents són particularment susceptibles de desenvolupar un problema amb el joc. Per tant, hi ha una necessitat d'iniciatives de prevenció eficaces adreçades als adolescents.

És important educar els joves perquè entenguin què és el joc d'atzar i quines són les seves possibles conseqüències. Quan arriben a l'edat legal, haurien de tenir clar que no jugar és una opció legítima d'estil de vida. I si trien jugar, han d'entendre que no és una activitat sense risc i que és essencial mantenir un comportament responsable.

El joc es percep sovint com una activitat innòcua. «Almenys el meu fill no beu ni pren drogues» és una frase que se sent sovint quan es parla del joc i el jovent. La veritat és que, encara que el noi o la noia no ingereixi substàncies tòxiques, una addicció al joc pot ser igual de perjudicial per al jugador problemàtic, la família, els amics i la comunitat. Les possibles conseqüències del joc poden incloure absentisme o abandonament escolar, aïllament de la família i els amics, depressió i suïcidi.
 
 • Sensibilitzar altres adults que es preocupen pels joves, analitzant els riscos associats amb el joc.
 • Animar les escoles i altres organitzacions involucrades amb la joventut a distribuir informació sobre els riscos associats al joc.
 • Des d'una xarxa de col·laboració entre mares i pares, professorat i altres persones que tenen un rol de referència per al jovent, sensibilitzar-los i donar suport als comportaments saludables per tal de disminuir el risc del joc patològic en la joventut.
 
 
 • Examinar les seves pròpies actituds sobre el joc i oferir un exemple responsable.
 • Adquirir coneixements sobre la realitat del joc: restriccions d'edat, tipus de joc i terminologia.
 • Conèixer els senyals d'alarma del joc problemàtic i estar alerta sobre els canvis en el comportament que poden indicar un problema.
 • Parlar amb els seus fills sobre el risc associat al joc.
 • No renunciar al seu poder d'influir positivament. Els joves amb comportaments de menor risc esmenten els seus pares com la influència més significativa, mentre que els que tenen comportaments de més risc esmenten els seus companys.
 • Incloure la informació i sensibilització sobre el joc d'atzar als currículums.
 • Proporcionar formació a mestres i personal d'administració.
 • Formar equips d'assistència als estudiants i personal de salut mental a les escoles per assessorar sobre el joc patològic i els recursos apropiats per al tractament.
 • Revisar o establir una política escolar sobre el joc i promoure el compliment d'aquesta política.

 

Programes educatius

Aquests programes pretenen educar els joves en el risc associat al joc d'atzar excessiu i en altres conductes addictives, com la droga i l'alcohol, i potenciar les seves habilitats per enfrontar-se als factors estressants de la vida quotidiana. Els objectius són els següents: 

 • Reducció de les conseqüències del joc.
 • Retard del moment d'inici en el joc.
 • Educació per al joc responsable.

 

Aquestes programes es regeixen per dos principis educatius

 • Efectes positius d'aprendre mitjançant la diversió. Els nens i les nenes no tenen la impressió d'estar aprenent i retenen els principis que se'ls vol transmetre per mitjà d'experiències positives i plaents.
 • Seqüència d'aprenentatge. És important seguir un ordre a l'hora de realitzar les activitats, ja que una seqüència correcta facilitarà l'aprenentatge dels nens i nenes.

 

A Catalunya s'han començat diversos programes de prevenció a l'entorn educatiu:

 • "El castell sorprenent" (educació primària) i "La ciutat que enganxa" (educació secundària). Aquest material, elaborat pel Departament de Salut, consta de dos CD-ROM i d'un manual d'instruccions per al personal docent. L'objectiu és ajudar els nens i les nenes i també els joves a ser adults responsables mitjançant:
  • L'augment del coneixement sobre els jocs d'atzar i els riscos associats per tal de prevenir la pèrdua de control.
  • La identificació i el reforç dels mateixos factors de protecció.
  • El canvi de conductes inadequades.
  • L'eliminació de mites i pensaments erronis respecte als jocs d'atzar.
 • "Jugar i gaudir". Aquest projecte educatiu, adreçar als joves de 4rt d'ESO i 1r de Batxillerat, inclou un còmic en versió digital, un llibre de metodologia per al professorat i un quadern per a l'alumnat que li facilita el treball de la temàtica. Impulsat pel Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació, en col·laboració amb el Departament d'Educació, pretén aportar als infants i joves els criteris de responsabilitat necessaris per mantenir els jocs d'atzar sota control, detectar les pautes del joc perillós i evitar-ne les conseqüències. 
Data d'actualització:  14.04.2021