Per què, en les mateixes condicions socials i ambientals, hi ha individus que desenvolupen una addicció al joc i d'altres que no ho fan? Aquesta pregunta només es pot explicar considerant les diferències individuals, segons el pes específic dels diversos factors de risc i el tipus de joc que caracteritza la seva addicció.

En el desenvolupament i manteniment del joc patològic hi ha involucrats factors biològics, psicològics i socials, que interaccionen els uns amb els altres.

Si penseu que podeu estar en risc, parleu-ne amb algú de confiança. També podeu fer el test d'autoavaluació.

Data d'actualització:  14.04.2021