Es tracta d'un protocol d'emergència que permet identificar ràpidament els malalts amb ictus agut i les característiques clíniques determinades (criteris d'activació del Codi ictus) i traslladar-los, el més ràpidament possible, a l'hospital preparat més proper amb capacitat per avaluar-los, diagnosticar-los i tractar-los, si fos necessari, amb fàrmacs trombolítics, o per fer-ne la derivació a centres terciaris on s'administren les teràpies intravasculars.

El hospitals preparats per rebre pacients amb CI positius són 12 hospitals comarcals equipats amb Teleictus i 14 hospitals de referència, repartits en 10 àrees geogràfiques, cadascuna de les quals té definida una xarxa pròpia amb fluxos de derivació que compten amb el suport del Sistema d'Emergències Mèdiques per tal d'escurçar el temps que passa entre l'inici de l'ictus i el tractament.

Cada any s'activen prop de 5000 codis ictus i, com a conseqüència, s'ha triplicat el nombre de persones afectades que reben els tractaments capaços de desembussar les artèries, xifra que supera el miler per any.

Data d'actualització:  23.03.2012