Haemophilus influenzae

Haemophilus influenzae

L'Haemophilus influenzae és un bacteri que pot ocasionar malalties molt diverses. Algunes més greus com la meningitis, l'epiglotitis, la pneumònia o la infecció generalitzada (sèpsia) i d'altres de menor gravetat. El de tipus B és el que sol causar les infeccions més greus (també conegudes com a malalties invasives).

El 95% de les malalties invasives per l'Haemophilus influenzae tipus B afecten infants de menys de cinc anys i d'aquests el 80% són menors de dos anys. Això s'explica pel fet que els infants van tenint contactes amb el germen que en molts casos passen desapercebuts però que donen immunitat natural contra la malaltia. Per aquest motiu, en altres edats i en les persones adultes, el bacteri afecta fonamentalment persones amb alteracions immunitàries.

L'Haemophilus influenzae tipus B no causa grans epidèmies, sinó casos aïllats o brots petits. En el nostre país és poc freqüent.

Data d'actualització:  28.12.2020