Bacteri febre Q

La febre Q és una malaltia infecciosa produïda pel bacteri Coxiella burnetii. Es transmet a les persones a través dels animals, especialment de l’ovella, la cabra i la vaca.

La principal via de contagi és la inhalació de partícules de pols procedents de l’orina, la femta, la llet i els productes dels avortaments i dels parts dels animals infectats. 

Provoca símptomes similars als de la grip, com ara febre alta i problemes respiratoris, i es tracta amb antibiòtics, tot i que no sempre són necessaris.

En algunes persones la infecció s’agreuja i esdevé crònica. En aquests casos, pot afectar els pulmons, el fetge, el cor i altres parts del cos, i produir malalties més greus, com ara hepatitis (inflamació del fetge) o endocarditis (inflamació del cor).

Els animals infectats expulsen els bacteris amb la femta, l’orina, la llet, la placenta i el líquid amniòtic. Els bacteris viatgen a través de l’aire i són inhalats per les persones.

La malaltia també es pot contraure per contacte directe amb animals gestants infectats (especialment en el cas dels veterinaris i els ramaders).

Altres vies de transmissió menys freqüents són les picades de paparres i el consum de llet crua sense pasteuritzar o de formatges poc madurats.

Animals

La febre Q no sempre provoca símptomes. Quan es manifesta, ho fa entre 2 i 3 setmanes després de l’exposició al bacteri i es pot confondre amb una grip.

Les persones afectades poden patir febre alta, mal de cap, cansament, tos seca, dolor articular i muscular, calfreds, nàusees o vòmits, i diarrea.

La majoria dels casos són lleus, però n’hi ha que s’agreugen i evolucionen cap a una forma crònica de la infecció, especialment les persones amb malalties de les vàlvules cardíaques, anomalies dels vasos sanguinis o sistemes immunitaris febles, i les dones embarassades.

febre q

La febre Q es diagnostica amb una anàlisi de sang per detectar-hi anticossos.

En casos lleus o sense símptomes la infecció pot desaparèixer en dues setmanes sense necessitat de tractament.

Si els símptomes són greus o no milloren, el metge prescriu antibiòtics. El més freqüent és la doxiciclina.

La febre Q crònica pot requerir tractament antibiòtic durant mesos o, fins i tot, anys.

Els treballadors exposats a la malaltia, com els grangers i els veterinaris, han de conèixer els riscos i adoptar algunes mesures preventives, com ara: 

  • Eliminar els productes animals que puguin contenir el bacteri. 
  • Desinfectar les àrees contaminades. 
  • Portar roba adequada sempre que entrin en contacte amb animals o materials potencialment infectats, com ara una bata tancada frontalment, ulleres, mascareta i guants. 
  • Rentar-se acuradament les mans abans i després de la manipulació de productes animals.

També cal evitar la ingestió de llet i derivats làctics no pasteuritzats.

Data d'actualització:  25.04.2017