Sexualitat i afectivitat

La sexualitat depèn de com cada persona viu, sent i experimenta el seu propi cos i les seves emocions i, per tant, ve determinada pels sentiments i les sensacions que es tenen d’un mateix i dels altres, i per la capacitat que es té d’oferir i experimentar plaer. Per tant, la sexualitat és subjectiva i diversa.

En aquest sentit, durant la gestació, la sexualitat pot continuar aportant experiències gratificants i, per això, cada parella pot continuar mantenint les relacions sexuals que li aportin plaer.

De vegades, durant l’embaràs, a causa dels canvis hormonals, físics i psicològics, hi pot haver una modificació del desig sexual; pot ser que durant el primer trimestre disminueixi, que augmenti en el segon i que torni a disminuir en el tercer. Hi ha dones, però, que poden tenir un desig augmentat durant tot l’embaràs.

Si l’embaràs és normal, no és necessari modificar o interrompre els hàbits sexuals i és, fins i tot, desitjable que puguin prosseguir sense inconvenients.

A mesura que avança la gestació (el tercer trimestre) caldrà adoptar postures que no pressionin l’abdomen de la gestant.

Més informació

  • Sexualitat i afectivitat a la Guia per a embarassades

    El tercer capítol de la Guia per a embarasses està dedicat als hàbits saludables que poden tenir un paper determinant a l'hora de prevenir problemes de salut, i ofereix un apartat complet amb informació i recomanacions relacionades amb la sexualitat i l'afectivitat durant la gestació.

Data d'actualització:  08.01.2021

Informació relacionada