Ecoendoscòpia o ultrasonografia endoscòpica (ECO o USE)

És una exploració per visualitzar l’aparell digestiu i altres òrgans que es troben fora, al voltant, en la qual es combina l’endoscòpia i l’ecografia. 

Consisteix a introduir un tub flexible, anomenat endoscopi, que té una petita càmera a la punta, per la boca o per l’anus, segons si es tracta d’una ecoendoscòpia baixa o alta.

Per conèixer les causes d’alguns símptomes relacionats amb patologies del tub digestiu. Quan hi ha un tumor se’n pot determinar l’estat.

Si l’exploració és a l’aparell digestiu alt, l’anestesista us adormirà abans d’introduir l’endoscopi. Si és pel recte, el metge o la metgessa valorarà si cal sedació o no, segons si preveu que hi ha la possibilitat d’intervenir.

El personal sanitari us informarà sobre la prova, us aclarirà qualsevol dubte que tingueu i us farà signar un document de consentiment informat.

Heu d’estar en dejú 8 hores abans de la prova. Si patiu alguna malaltia o al·lèrgia a algun medicament o al contrast, ho heu de comunicar al metge o la metgessa.

Les complicacions són molt poc freqüents, entre les quals hi ha la pancreatitis, l’hemorràgia, la infecció, la perforació del budell i alteracions cardiorespiratòries. Podreu reprendre la vostra activitat normal al cap de 12 hores.

Un equip constituït per l’especialista en endoscòpia, infermers i, si escau, anestesista. L’equip estarà pendent de vosaltres durant i després de tota la prova.

L’endoscopista interpretarà la prova i n’emetrà un informe.

Quan el metge o la metgessa creu que hi pot haver alguna malaltia relacionada amb la vesícula biliar i el pàncrees.

Aviseu el metge o la metgessa:

• Si creieu que esteu embarassada, ja que caldrà confirmar l’embaràs i valorar la idoneïtat de l’exploració.
• Si doneu el pit, ja que també caldrà valorar la idoneïtat de l’exploració.
• Si preneu algun medicament anticoagulant, com ara el Sintrom, el Plavix o l’aspirina.
• Si patiu alguna malaltia cardíaca o respiratòria.
• Si porteu alguna pròtesi.

Pot ser que, després de fer la prova, el metge o la metgessa decideixi fer proves addicionals. En qualsevol cas, si cal fer més exploracions, no sempre vol dir que s’hagi detectat res anormal, sinó que calen altres tipus d’imatges.

Data d'actualització:  09.01.2018