Les causes desencadenants de la DM són diferents en el cas de la DM1 i en el de la DM2, i no totes són conegudes.

Un grup de científics comenta una informació que apareix a la pantalla d'un ordinador

Què passa dins l'organisme?

En el cas de la DM1, hi intervenen una combinació de factors ambientals a més de la predisposició genètica.

Es produeix una reacció autoimmunitària en la qual el sistema de defenses de l'organisme malmet les cèl·lules productores d'insulina del pàncrees. Com a conseqüència, l'organisme deixa de produir la insulina que necessita.

En el cas de la DM2 hi pot haver una resistència en la utilització de la insulina.

Tant si el pàncrees no produeix insulina com si hi ha problemes per aprofitar-la, el resultat és que la glucosa, en lloc de penetrar a les cèl·lules, es queda a la sang i n'eleva el nivell normal (hiperglucèmia). La presència anormal de la glucosa a la sang és la manifestació principal de la diabetis, sigui quin en sigui l'origen.

No s'ha determinat una causa que expliqui el perquè de totes aquestes anomalies, però no hi ha dubte que es tracta d'un procés multicausal. En el cas de la DM2 s'han identificat alguns factors de risc. Els més influents són:

  • Sobrepès i obesitat.
  • Sedentarisme.
  • Antecedents familiars de diabetis (sobretot en familiars de primer grau de parentiu).
  • Dones amb antecedents de diabetis gestacional (DG) o si han tingut nadons de 4 quilos o més de pes en néixer.
  • Persones amb hipertensió, hiperlipèmia o ambdues malalties juntes.
  • Dones de 40 anys o més amb ovaris poliquístics (malaltia que s'associa a la resistència a la insulina).

Les principals causes de la diabetis són:
- El pàncrees no produeix prou insulina.
- Les cèl·lules del cos tenen problemes per identificar i utilitzar correctament la insulina.
- Estils de vida inadequats.

Calculeu el vostre risc de tenir diabetis

La DM2, que és la més freqüent, es pot prevenir en molts casos si les persones en situació de risc mantenen un pes adequat i practiquen activitat física amb regularitat. Una manera de poder valorar el risc de diabetis és respondre el test FindRisk, elaborat a escala internacional i validat a Catalunya, que permet conèixer el risc que una persona té de desenvolupar diabetis i, si escau, actuar en conseqüència.

Data d'actualització:  13.11.2020