Mapes de qualitat de l'aire

Accediu als mapes de qualitat de l'aire

  • Web dels mapes de qualitat de l'aire

    Dades actualitzades de l'ozó troposfèric, el diòxid de nitrogen i les partícules en suspensió, localització en el mapa i gràfics de les últimes 24 hores. 

Data d'actualització:  15.11.2021