limfomaEl sistema limfàtic és una part del sistema immunològic (les defenses) del nostre cos, que té la funció de protegir l’organisme davant les infeccions o altres malalties.

El sistema limfàtic es compon d’una sèrie de vasos, similars a les venes, per on circula un líquid de color clar, anomenat limfa. Al llarg d’aquests recorreguts s’hi troben uns ganglis o nòduls limfàtics, els quals estan agrupats al coll, les aixelles, el tòrax, l’abdomen i la zona engonal.

En aquests nòduls es troben un gran nombre de limfòcits (glòbuls blancs de la sang), que tenen per funció atrapar els bacteris o altres substàncies que circulen pels vasos limfàtics i que poden ser perjudicials per al cos.

Altres parts del sistema limfàtic són les amígdales, el timus i la melsa. També es pot trobar teixit limfàtic a l’estómac, la pell i el budell prim.

Els limfòcits (glòbuls blancs de la sang) són les cèl·lules que bàsicament componen el teixit limfàtic. Els limfòcits principalment són de dos tipus: limfòcits B (o cèl·lules B) i limfòcits T (o cèl·lules T). En els dos tipus es pot desenvolupar el limfoma. El limfoma de cèl·lula B (85 % de tots els casos d’LNH) és més freqüent que el limfoma de cèl·lula T (15 % dels casos d’LNH).

La funció normal de les cèl·lules B i T és diferent en el sistema immunològic. Les cèl·lules B generen anticossos o immunoglobulines per ajudar a protegir el cos de microorganismes. Els anticossos ataquen certes substàncies de la superfície del bacteri (antígens) i atrauen altres cèl·lules del sistema immunològic que eliminen els bacteris que es troben coberts amb els anticossos.

Les cèl·lules T no produeixen anticossos, sinó que ataquen directament els antígens reconeguts com a estranys. Les cèl·lules T també poden segregar una substància anomenada citocina, la qual atreu altres tipus de glòbuls blancs que s’encarreguen de digerir les cèl·lules infectades. D’altra banda, les cèl·lules T destrueixen alguns tipus de cèl·lules canceroses i també cèl·lules procedents d’òrgans trasplantats. També tenen un paper important ajudant o bloquejant el treball d’altres cèl·lules del sistema immunològic.

Hi ha diferents tipus de cèl·lules T, cada una amb una funció específica, i també diferents estadis de desenvolupament tant de les cèl·lules B com de les T. Quan es produeix un creixement anormal dels limfòcits i no moren quan ho haurien de fer, perden la seva funció protectora i poden disseminar-se a qualsevol altre lloc del cos. Conèixer el tipus de cèl·lula on s’està generant el càncer és fonamental per establir el tractament.

Tipus d’LNH

Hi ha molts tipus diferents d’LNH (al voltant de 30), motiu pel qual s’agrupen en relació amb el seu creixement:

  • Creixement lent o indolent. També anomenats de baix grau, es caracteritzen per un creixement lent i amb tendència a presentar pocs símptomes.

  • Agressiu. També anomenats de grau intermedi, es caracteritzen per la capacitat de créixer i disseminar-se amb rapidesa. Solen presentar símptomes més severs.

  • Altament agressius. També anomenats d’alt grau. Es diferencien dels anteriors per la major rapidesa de disseminació. Poden afectar el sistema nerviós central (SNC). Tant els agressius com els altament agressius generalment solen respondre bé als tractaments.
Data d'actualització:  16.07.2018