El limfoma no Hodgkin (LNH) és un càncer que s’inicia en el teixit limfàtic.

El càncer es produeix quan el cos es troba amb un excés de cèl·lules que no necessita. Les cèl·lules formen una massa o teixit, anomenat tumor maligne, que pot envair teixits propers o bé disseminar-se per altres parts del cos. Aquesta disseminació des d’una part del cos a una altra s’anomena metàstasi.

Hi ha dos tipus de limfomes: la malaltia o limfoma de Hodgkin (anomenat així pel metge anglès Thomas Hodgkin, que va ser el primer en descriure-la), i el limfoma no Hodgkin, que dóna nom a tota la resta de limfomes. Els dos tipus de limfomes són molt diferents entre si, tant en la manera com es desenvolupen i disseminen, com en el tipus de tractament que requereixen. Aquí parlarem del limfoma no Hodgkin (LNH).