El càncer de fetge infantil és un tumor maligne que s’inicia en el teixit del fetge. 

 

Tipus de càncer de fetge infantil

Hi ha dos tipus de càncer hepàtic infantil:

 • Hepatoblastoma. Es caracteritza perquè en general no es dissemina, llevat d’alguns casos en què ho fa al pulmó (metàstasi de pulmó). Aquest tipus de càncer afecta els infants menors de 3 anys.
 • Carcinoma hepatocel·lular: Aquest tipus de càncer sol disseminar-se a altres parts del cos. Pot afectar els nens a qualsevol edat.

Causes

Es desconeixen quines són les causes exactes del càncer de fetge. L’evidència científica mostra que certes malalties poden augmentar el risc de tenir càncer de fetge infantil.

Un factor de risc és qualsevol element que fa augmentar les possibilitats que una persona pugui desenvolupar una malaltia. Tenir factors de risc no significa que es desenvolupi càncer, com tampoc el fet de no tenir-los significa que no es pugui patir.  

 

Factors de risc en hepatoblastoma

 • Tenir poliposi adenomatosa familiar. És molt poc comú, es caracteritza per la presència de molts pòlips en el còlon i el recte, i sol estar present en diversos membres de la família.
 • Tenir síndrome de Beckwith-Wiedemann. Es caracteritza per causar una mida gran del cos i dels òrgans, entre d’altres símptomes.
 • Molt baix pes en el naixement.

 

Factors de risc en carcinoma hepatocel·lular

 • Tenir hepatitis B o hepatitis C. El risc s’incrementa quan el virus es transmet de la mare al nadó durant el naixement.
 • Presència de lesions hepàtiques produïdes per malalties com la cirrosi biliar o la tirosinèmia (nivells elevats de tirosina).

Símptomes

Els símptomes més freqüents poden incloure: 

 • Protuberància o dolor abdominal
 • Pèrdua de pes sense motiu conegut
 • Pèrdua de l’apetit
 • Pubertat precoç en els nens
 • Nàusees i vòmits 

Aquests símptomes poden ser causes també d’altres malalties no malignes. En cas que apareguin cal consultar amb l'equip assistencial.

Diagnòstic

En general es fan servir diverses proves per diagnosticar el càncer i per determinar el seu grau d’extensió a altres òrgans (estadiatge). No totes les proves es fan a tots els nens, depèn de factors com l’estat de salut, el tipus de càncer, la gravetat dels símptomes i els resultats de proves anteriors.

En el cas del càncer de fetge es poden realitzar les proves següents:

 • Marcadors tumorals. Aquesta prova requereix d’una anàlisi de sang on es determina el nivell de concentració d’una proteïna denominada alfa-fetoproteïna (AFP). En el cas del càncer de fetge la concentració en sang és elevada.

Tractament

El tractament inclou la cirurgia i la quimioteràpia.

La majoria de vegades es comença el tractament amb quimioteràpia per tal de reduir el tumor i la possibilitat de disseminació.

Amb la cirurgia posterior es pretén extirpar tot el tumor i continuar després, durant un breu temps, amb quimioteràpia. 

Data d'actualització:  26.07.2018