Estadificació (grau d'extensió)

Després de confirmar el diagnòstic de càncer de pulmó cal conèixer-ne el grau d’extensió per planificar el tractament més adequat. El grau d’extensió també s’anomena estadiatge del tumor.

 

Càncer de pulmó de cèl·lula petita

En aquest tipus de tumor s’identifiquen dos estadis:

 • Estadi limitat. Significa que el tumor està situat en un dels pulmons i els ganglis limfàtics del mateix costat del tòrax.

 • Estadi estès. Es refereix al fet que el tumor s’ha disseminat a l’altre pulmó o altres parts del cos.

Càncer de pulmó de cèl·lula no petita

L’estadi es basa en la mida del tumor del pulmó i si s’ha disseminat als ganglis limfàtics o a altres òrgans:

 • Estadi ocult. Les cèl·lules canceroses s’han trobat a l’esput o en altres mostres, però no s’ha visualitzat cap tumor al pulmó.

 • Estadi 0. El tumor no ha crescut i es troba delimitat a la capa interna del teixit del pulmó. També s’anomena carcinoma “in situ”.

 • Estadi IA. El tumor ha traspassat la capa interna i afecta capes més profundes del teixit pulmonar. El tumor no supera els 3 cm de diàmetre. El teixit que l’envolta està sa i no envaeix els bronquis. No hi ha disseminació als ganglis limfàtics.

 • Estadi IB. El tumor ha crescut més profundament als teixits, però no s’ha disseminat als ganglis limfàtics propers i es pot trobar en alguna de les situacions següents:
  • El tumor és més gran de 3 cm de diàmetre.
  • Ha crescut dins el bronqui principal.
  • Ha crescut al pulmó cap a la pleura.

 • Estadi IIA. El tumor no supera els 3 cm de diàmetre i afecta els ganglis limfàtics propers.

 • Estadi IIB. El tumor es pot trobar en una de les situacions següents:
  • Les cèl·lules tumorals no afecten els ganglis limfàtics, però han envaït la paret costal del tòrax, el diafragma, la pleura, el bronqui principal o el teixit que envolta el cor.
  • Les cèl·lules tumorals afecten els ganglis limfàtics i el tumor es troba en una de les situacions següents:
   • És més gran de 3 cm de diàmetre.
   • Ha crescut dins el bronqui principal.
   • Ha crescut al pulmó cap a la pleura.
 • Estadi IIIA. El tumor pot ser de qualsevol mida. Les cèl·lules tumorals afecten els ganglis limfàtics que es troben prop dels pulmons i els bronquis, i els que es troben a la línia mitjana entre els pulmons, però del costat del pulmó que té el tumor.

 • Estadi IIIB. El tumor pot ser de qualsevol mida. Es troben cèl·lules tumorals a l’altre costat del tòrax d’on està situat el tumor, que poden afectar altres òrgans propers com el cor, l’esòfag o la tràquea. És possible trobar més d’un nòdul tumoral al mateix lòbul del pulmó. També podrien trobar-se cèl·lules tumorals al líquid pleural.

 • Estadi IV. Els nòduls tumorals poden trobar-se en més d’un lòbul del mateix pulmó o a l’altre pulmó. Les cèl·lules tumorals també es poden trobar en altres parts del cos com al cervell, les glàndules adrenals (situades a sobre dels ronyons amb la funció de segregar certes hormones), el fetge o els ossos.
Data d'actualització:  16.07.2018