La prevenció, també anomenada prevenció primària, consisteix a aconseguir disminuir o eliminar l'exposició als riscos coneguts que es relacionen amb el desenvolupament d'alguns tipus de càncer comuns.

S'estima que entre 5 i 7 casos de cada 10 estan relacionats amb certs factors de risc vinculats a l'estil de vida.