Estadificació (grau d'extensió)

L’estadificació descriu el grau d’extensió d’un tumor que s’ha iniciat en una localització concreta (tumor primari) i s’ha estès pel cos. Conèixer l’estadi és important per:

 • Establir el pla individualitzat del tractament.
 • Estimar el pronòstic del decurs de la malaltia d’acord amb els coneixements disponibles.

 

Com es determina?

Existeixen diversos sistemes per establir l’estadi dels tumors. En general, tots ells contemplen els aspectes següents:

 • Localització del tumor primari.
 • La mida i el nombre de tumors.
 • Els ganglis que estan afectats.
 • El tipus de cèl·lula tumoral (si s’assembla molt o poc al teixit normal a on s’ha desenvolupat).
 • Presència o absència de disseminació a distància o metàstasi a altres parts del cos.

El sistema TNM

Aquest és un dels sistemes més utilitzat per descriure el tipus de tumor i el grau d’extensió. Hi ha tumors específics que utilitzen sistemes propis.

El TNM es basa en:

 • T: Indica la mida o extensió del tumor.
 • N: Indica si l’extensió afecta els ganglis propers o regionals.
 • M: Indica si hi ha disseminació a distància o metàstasi.

A cada una de les lletres s’afegeix un número per indicar la mida, L'extensió i si hi ha metàstasi.

T. Tumor primari:

 • Tx. Tumor primari que no es pot avaluar.
 • T0. No hi ha evidència de tumor primari.
 • TisTumor in situ. És un tumor inicial que no afecta els teixits propers ni s’ha disseminat.
 • T1, T2, T3, T4. Indica la mida i/o extensió del tumor.

N. Ganglis propers o regionals:

 • Nx. No es pot avaluar l’afectació de ganglis regionals.
 • N0. No hi ha afectació dels ganglis regionals.
 • N1N2N3. Afectació dels ganglis regionals (número i/o extensió de la disseminació).

M. Disseminació a distància o metàstasi:

 • Mx. Metàstasi a distància que no es pot avaluar.
 • M0. No hi ha metàstasi.
 • M1. Hi ha metàstasi.

Per a molts càncers, les combinacions del TNM correspon de 0 a 4 estadis. Aquests estadis són diferents per a cada tipus de tumor. Per exemple:

 • T3 N0 M0 de càncer de bufeta urinària és d’estadi III.
 • T3 N0 M0 de càncer de còlon és d’estadi II.

 

En general, l’estadi es defineix:

 • Estadi 0. Carcinoma in situ (tumor inicial que està present només a nivell de la capa cel·lular on s’ha iniciat).
 • Estadi I, estadi II, i estadi III. Quan més elevat és, més extensió hi ha de la mida del tumor, extensió regional a ganglis o òrgans propers al tumor primari.
 • Estadi IV. Quan el càncer s’ha disseminat a altres parts del cos.
Data d'actualització:  24.07.2018