Per establir el diagnòstic de càncer, com per d’altres malalties, és necessari obtenir informació específica per conèixer quina és la malaltia i el seu grau d’extensió.

Aquesta informació és cabdal per establir el pla terapèutic més adequat, tenint en compte el coneixement científic actual i les característiques individuals de cada persona.

El procés del diagnòstic engloba la realització de proves específiques per conèixer el tipus de càncer i la seva extensió o estadi.