Cura del nadó

 

El nounat és un ésser ple de necessitats físiques i afectives amb un alt grau de dependència, però alhora, cal posar en relleu que també està dotat de multitud de capacitats i reflexos per adaptar-se a la nova vida. La idiosincràsia de les famílies i la seva cultura determina la manera de portar a terme la cura del nadó. Tot i que cada persona haurà d’adaptar el seu caràcter a la manera com cuidarà el seu fill o filla, cal que es tinguin en compte algunes mesures comunes d’atenció vers el nadó.

Abans de l’alta hospitalària del nadó, cal recomanar la programació de la primera visita amb la unitat de pediatria del centre de salut que li correspongui. Aquesta primera visita ha de fer-se entre el tercer i el cinquè dia posterior a l’alta hospitalària del nadó, per tal que els professionals de pediatria puguin valorar-ne l’estat general de salut, la nutrició i la ingesta de llet, la icterícia (coloració groguenca de la pell i les mucoses provocada per l'augment de la bilirubina que circula a la sang), i donin als pares tot el suport que necessitin.

En el marc del protocol d’activitats preventives i de promoció de la salut a l’edat pediàtrica, aquesta primera visita i les successives són molt importants per tal de fer el seguiment del nadó i detectar precoçment problemes de salut infantil, facilitant-ne el seguiment i la derivació, si escau.

Materials

Carnet de salut infantil

Recull les principals dades de salut dels infants: vacunes, creixement i desenvolupament, patologies i taules de desenvolupament psicomotor, calendari de vacunacions sistemàtiques, així com un apartat destinat a les visites periòdiques, preventives o al Programa de seguiment del nen sa.

Calendari de vacunacions sistemàtiques (versió descarregable) Consells per a mares i pares amb nadons nascuts prematurament

Respostes a les preguntes més habituals des de la situació inicial d’un part prematur, el seguiment clínic del nadó mentre està ingressat i l’arribada al domicili després de l’alta hospitalària.

Els primers mesos de vida. Consells de puericultura

Informació bàsica per ajudar els pares i les famílies a resoldre les situacions i els problemes més habituals que poden sorgir en la cura del nadó.

Els primers anys de vida. Consells de puericultura

Informació bàsica sobre el creixement i el desenvolupament dels infants, el calendari de vacunacions sistemàtiques a l’edat pediàtrica, les malalties més freqüents, l’alimentació i els hàbits dels infants i la prevenció d’accidents.

Auxili! No para de plorar: consells per a qui té cura d’un nadó [tríptic]
Data d'actualització:  26.03.2021