Símptomes de l'autisme

Els símptomes poden variar en el decurs del desenvolupament i alguns dels que afecten el comportament poden millorar amb una intervenció i acompanyament adequat tant de la persones com del seu context familiar, acadèmic, social i laboral.

Els TEA afecten principalment dos àmbits diferents:

Comunicació, llenguatge i socialització

 • Ús anormal de les conductes no verbals (mirades, expressió facial, gestos, llenguatge corporal) per regular la interacció social recíproca.
 • Manca de recursos o peculiaritat en la manera d’entendre les relacions amb els iguals.
 • Manca d'interès per compartir plaer i interessos amb altres persones.
 • Dificultats per gestionar la reciprocitat social i emocional.
 • Pot existir retard en el llenguatge i alteracions verbals o bé presentar un llenguatge sofisticat i complex però no funcional des de el punt de vista social.
 • Alteració en el llenguatge expressiu i la conversa.
 • Llenguatge estereotipat i repetitiu.
 • Dificultats per simbolitzar i alteracions en el joc imitatiu individual o conjunt cooperatiu.

Comportament

 • Conducta restrictiva, estereotipada i repetitiva.
 • Interessos restringits o estereotipats (profund coneixement de temes habituals o peculiars o excessiu focus en determinats objectes).
 • Adhesió a rutines, rigidesa i comportament perseverant (tendència a fer les coses d’una manera determinada, preferència per mantenir rutines, necessitat de rituals, dificultat per entendre el punt de vista de l’altre...).
 • Preocupació persistent per parts d'objectes en lloc de preferència per l’ús funcional o simbòlic de l'objecte (mostrar interès exclusiu per les rodes d’un cotxe en comptes d'utilitzar-lo per jugar).
Data d'actualització:  17.03.2021