Carboncle

bacteri Bacillus anthracis

El carboncle o àntrax és una malaltia infecciosa aguda, poc comuna, causada per les espores que forma el bacteri anomenat Bacillus anthracis

Afecta principalment animals herbívors, tant de granja com salvatges, però també pot afectar els humans quan s'exposen a animals infectats o productes animals contaminats. Per això, les persones amb més risc de patir la infecció són les que desenvolupen la seva activitat laboral en contacte amb animals o productes que se'n deriven, com ara veterinaris, treballadors de laboratoris, de granja o d'escorxadors, entre d'altres.

L'àntrax es pot manifestar de tres formes diferents, segons quina en sigui la via de transmissió: cutània, pulmonar i intestinal.

La malaltia no es transmet de persona a persona, excepte en cas que afecti la pell i hi hagi secrecions infeccioses. 

Data d'actualització:  15.04.2021