Les causes i la progressió de la malaltia no són clares. Les darreres investigacions associen l'aparició de la malaltia a factors genètics, agents tòxics o ambientals. També es creu que hi poden intervenir malalties mentals, respostes inflamatòries o traumatismes cranials amb pèrdua de coneixement, que afavoririen de manera conjunta o aïllada, el desenvolupament de la malaltia.

Factors de risc

  • Edat: com més edat, més risc de patir la malaltia.
  • Sexe: la majoria d'estudis han observat un nombre més elevat de dones, cosa que es podria explicar, en part, pel fet que hi ha més dones que homes i també perquè tenen una esperança de vida més alta.
  • Factors genètics o hereditaris: es coneixen anormalitats genètiques en els cromosomes 1, 10, 14, 19, 21 i, per tant, l'existència d'un factor genètic significa que la persona hereta una tendència a ser més susceptible de patir la malaltia, però no té per què desenvolupar-la.
  • Síndrome de Down: molts nens amb síndrome de Down desenvoluparan la malaltia d'Alzheimer quan arribin a l'edat adulta, encara que poden no presentar tots els símptomes.
  • Traumatisme cranial: hi ha evidències que fan pensar que una persona que hagi patit un traumatisme cranial pot tenir més probabilitats de desenvolupar la malaltia. El risc augmenta si en el moment de patir la lesió la persona té més de cinquanta anys, si té un gen específic (Apoe4) i si, immediatament després de l'accident, ha perdut el coneixement.

 

Altres factors a tenir en compte:

  • Tenir antecedents familiars de la malaltia d'Alzheimer.
  • Que l'edat materna sigui superior als quaranta anys en el moment del naixement.
  • Tenir hipertensió, diabetis o dislipidèmia poden contribuir al desenvolupament.
  • El nivell educatiu alt i el desenvolupament intel·lectual poden retardar l'aparició.
  • Es difícil assegurar si és hereditària. Tot i així, existeixen algunes famílies que pateixen una forma hereditària de la malaltia d'Alzheimer amb una aparició incipient poc comuna. La majoria, però, no semblen ser formes hereditàries.
Data d'actualització:  11.02.2020