Diagnòstic de les al·lèrgies

Els al·lergòlegs són els metges especialistes que fan el diagnòstic de les al·lèrgies i poden indicar les mesures preventives específiques així com el tractament més adient en funció del tipus d'al·lèrgia que presenti la persona afectada. 

Algunes de les proves que pot demanar que es realitzin són:

  • Proves cutànies: consistents a inocular l'al·lergen a la pell i veure si produeix reaccions locals.
  • Anàlisi de sang: per determinar la presència d'anticossos específics per a determinats al·lèrgens.
  • Proves d'exposició controlada: quan el diagnòstic encara no és clar, es pot realitzar un test de provocació ocular, nasal o bronquial amb l'al·lergen en estudi per demostrar la seva causalitat en l’al·lèrgia respiratòria, o un test d’exposició oral o injectat amb l'aliment o el medicament sospitós, per comprovar la relació entre la ingesta i els símptomes. Aquests tests es fan a l'hospital.
Data d'actualització:  15.03.2021