Acreditació infermera per a l’exercici de la indicació, ús i autorització de la dispensació de medicaments i productes sanitaris d’ús humà