Històries de salut

metges i metgesses

Més de 100.000 professionals treballen per al sistema sanitari públic de Catalunya. Metges, infermers, personal administratiu, treballadors socials, zeladors, tècnics d’emergències, tècnics de laboratori, oftalmòlegs, odontòlegs, dietistes i altres professionals de l’àmbit sanitari són l’actiu més important del nostre sistema nacional de salut.

Les professions sanitàries sempre s’han caracteritzat pel compromís i la vocació de servei cap als pacients ja sigui des d’un quiròfan d’avantguarda, des del taulell d’un centre sanitari o des d’un domicili.

Galeria de vídeos

Cuidador Expert

El programa “Cuidador expert” té com a finalitat, mitjançant l’intercanvi de coneixements i experiències de la persona cuidadora experta amb la resta de cuidadors, promoure el canvi d’hàbits per tal de millorar la seva qualitat de vida i la convivència amb la persona a qui es cuida. S’adreça a cuidadors de persones amb malalties cròniques complexes, demències, trastorns mentals greus, danys cerebrals o d’infants amb una malaltia crònica. 

La mare de la Maria Teresa Sanmartin té Alzheimer i ella s’ha convertit en la seva cuidadora. Les sessions, dirigides per la cuidadora experta Maria Candelas Calvo i supervisades per la infermera Lourdes Carrés al CAP Sant Martí de Provençals de Barcelona de l’Institut Català de la Salut, li donen eines per afrontar el dia a dia.

Hospitalització domiciliària

Com a alternativa assistencial, l’hospitalització domiciliària fa possible que la persona malalta sigui atesa a casa amb total seguretat i garanties. Consisteix en un model organitzatiu capaç de dispensar un conjunt d'atencions i cures mèdiques i d'infermeria que habitualment es fan a l’hospital, al domicili del pacient quan aquest ja no necessita tota la infraestructura hospitalària, però encara necessita vigilància activa i assistència complexa.

El doctor Miquel Àngel Mas forma part de l'equip d'Hospitalització Domiliciliària Integral de Badalona Serveis Assistencials.

Quiròfans híbrids

Els quiròfans híbrids són sales d’operacions que incorporen equips d’imatge d’alta tecnologia que permeten veure en temps real el resultat de la intervenció. Amb aquesta tècnica els professionals poden operar més i millor, ja que es fan intervencions menys agressives, que faciliten el postoperatori i, per tant, els pacients poden tornar abans a casa.

En Sergi Bellmunt és el cap de cirurgia vascular de l’Hospital de la Vall d’Hebron.

Salut i escola

Aquest programa vol apropar els serveis de salut als adolescents amb un espai de consulta oberta als centres d’ESO al qual els nois i les noies poden accedir espontàniament amb garanties de privacitat i confidencialitat. L’objectiu del programa és millorar la salut dels adolescents a través d’accions de promoció de la salut, prevenció de situacions de risc i l’actuació ràpida davant de situacions de risc relacionades preferentment amb la salut mental, la salut afectiva i sexual, el consum de drogues, l’alcohol, el tabac i els trastorns relacionats amb l’alimentació.

L’Anna Rovira és infermera de família i comunitària del CAP Singuerlín de Santa Coloma de Gramenet de l’Institut Català de la Salut i participa en el programa “Salut i escola” en aquesta localitat.

Pediatria als Pirineus

Pediatria dels Pirineus és un projecte que neix amb l’objectiu de garantir la qualitat i la sostenibilitat de l’atenció pediàtrica i maternoinfantil en una zona del país on tradicionalment ha estat difícil la cobertura, tant per la manca de professionals especialistes en pediatria com per la situació geogràfica de la zona.

El servei s’ubica a diferents comarques del Pirineu i genera un nou model d’atenció pediàtrica que inclou l’assistència a diferents CAP i consultoris locals de zones rurals i l’assistència hospitalària pediàtrica a la Fundació Sant Hospital (FSH) de la Seu d’Urgell i a l’Hospital Comarcal del Pallars, a Tremp.

L'Òscar Rosell és un dels pediatres que forma part de la cooperativa Pediatria dels Pirineus.

Administratius sanitaris

El personal administratiu és una peça clau en el sistema sanitari. El seu dia a dia passa per saber escoltar, observar i absorbir tota la informació necessària per poder gestionar correctament les demandes dels ciutadans i adaptar-se a les particularitats de cada persona. Al mateix temps són l’enllaç entre els ciutadans i els professionals assistencials.

De la programació amb bolígraf i la història clínica en paper s’ha passat a la informació digitalitzada, l’enviament de missatges al mòbil dels usuaris i, fins i tot, a possibilitar l’accés personal i digital dels usuaris a la seva història clínica mitjançant La Meva Salut. En aquest sentit, el personal administratiu del sistema sanitari s’ha d’adaptar molt ràpidament a aquests canvis.

En Josep Maria Serres és el responsable de Gestió i Serveis de l’EAP Terra Alta.