Tramitació sol·licituds acreditació Unitats Docents

Totes les sol·licituds s’han de tramitar a través de l’aplicació ACREFSE. És una aplicació que funciona per perfils. En funció del perfil assignat s’introdueixen uns documents o uns altres. Els perfils són:

 • Ministeri Sanitat:
  • Resol la sol·licitud
 • Comunitat autònom:
  • Introdueix informe preceptiu favorable
  • Dóna d’alta les comissions de docència
  • Dóna d’alta al perfil comissió de docència
  • Tramet les sol·licituds favorables al Ministeri
 • Comissió de docència:
  • Correspon a cap d’estudis
  • Dóna d’alta la unitat docent en cas d’acreditació inicial
  • Dóna d’alta el perfil unitat docent, per cada una
  • Introdueix una part de la documentació
 • Unitat docent:
  • Inicia el tràmit de sol·licitud
  • Introdueix les dades generals i part de la documentació

Abans d’introduir les sol·licituds important que reviseu els manuals de cada un dels perfils.

L’enllaç per accedir a ACREFSE és:

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/formacion/AcreDocCntUniForSanEsp.htm

La documentació que heu de presentar, varia en funció del tipus de sol·licitud, en el moment que el perfil UD genera la sol·licitud veurà la documentació a presentar i podrà descarregar els FE.

IMPORTANT: la documentació ha d’estar entrada a l’aplicació com a molt tard el 19 de març de 2021. La documentació ha d’estar complerta i ben complimentada d’acord amb el tipus de sol·licitud, ja que només es realitzarà una única revisió. En cas que no sigui així NO es tramitarà la sol·licitud al Ministeri de Sanitat.

Convocatòria d’acreditacions de centres i unitats docents: del 23 de febrer a 6 d’abril de 2021

Data d'actualització:  01.03.2021