Formació continuada

El Departament de Salut, a través de la Direcció General de Professionals de la Salut (DGPS) promou activitats de formació continuada adreçades a la comunitat de professionals del sistema sanitari català. També es promou formació continuada que es desenvolupa en d'altres centres i institucions del país, com universitats i societats científiques i també a organismes internacionals, com el National Health Service i la xarxa ODPN, una xarxa cooperativa de gestors de l'àmbit de la salut, de diversos països, que pretén aconseguir suport mutu i intercanvi d'experiències en el camp del desenvolupament organitzacional, etc.