Verificació posterior a la mort per part de la Comissió de Garantia i Avaluació