Consideracions sobre la documentació del procediment de l'ajuda per a morir