Avaluació de competències objectiva i estructurada - ACOE

Què és i per què es fa

La prova ACOE pels estudiants de 6è de Medicina de les universitats de Catalunya

La part pràctica i escrita