• Inici
  • La vida del Comitè. Maig i setembre de 2014

La vida del Comitè. Maig i setembre de 2014

30/09/2014 12:42

Durant el segon trimestre de 2014, el Comitè de Bioètica de Catalunya (CBC) ha publicat diferents posicionaments. El primer dona resposta a una sol·licitud formulada pel Síndic de Greuges sobre la presència de pancartes i rètols als vestíbuls dels centres sanitaris en els quals s’expressa el malestar i desacord dels professionals sanitaris en relació amb els ajustos que el Departament de Salut ha dut a terme els darrers anys. El CBC ha elaborat un posicionament sobre la responsabilitat en temps de crisi.

La Comissió Permanent, en nom del CBC i a sol·licitud del Committee on Bioethics (DH-BIO) del Consell d’Europa, també ha presentat suggeriments i comentaris al document de treball DH-BION/INF (2014) 3 sobre la recerca que utilitza material biològic humà i que té per objectiu revisar la recomanació que sobre aquest tema va fer el Consell d’Europa l’any 2006. La Comissió Permanent ha comptat per elaborar aquests suggeriments amb la participació de Victoria Cusí, directora del Biobanc de Sant Joan de Déu d’Esplugues de Llobregat.

Igualment, el Comitè va rebre la sol·licitud d’analitzar la pertinença ètica de la instauració del Codi risc de suïcidi, que va presentar Cristina Molina en la sessió plenària del mes de juny. El CBC ha començat a elaborar una proposta de resposta que presentarà perquè s'aprovi en la reunió plenària del mes d’octubre.

El Grup de Recerca del CBC ha continuat el treball que va iniciar a finals de l’any 2013 i té previst fer la presentació del document per a la seva valoració i aprovació, si escau, en la sessió plenària del dia 22 d’octubre. Aquest document vol servir per ajudar a orientar i millorar la informació que reben les persones que participen en un projecte de recerca.

Després de l’estiu, s’ha iniciat la col·laboració amb el Consell Consultiu de Pacients en el projecte d’informació i formació de les persones de les associacions que en formen part. El primer col·loqui en què va participar el president del CBC va versar sobre la bioètica com a ajuda a la reflexió sobre els valors.