• Inici
  • Propostes del CBC sobre la modificació d’articles del Codi civil de Catalunya

Propostes del CBC sobre la modificació d’articles del Codi civil de Catalunya

09/02/2021 13:04
CCCAT Codi civil de Catalunya

A petició de l’Assessoria Jurídica del Departament de Salut, el Comitè de Bioètica de Catalunya (CBC) ha analitzat el text de l’Avantprojecte de Llei d’actualització del Codi Civil de Catalunya (CCCat) que s’està treballant des del Consell Tècnic del Departament de Justícia.

Tot i que l’avantprojecte de llei és extens i afecta a continguts de tots els llibres del Codi Civil, el CBC s’ha centrat en aquells articles que recullen continguts del Llibre Segon de la Persona i la Família, que fan referència als drets dels ciutadans en relació a la salut i que o bé ja eren presents al codi, o s’hi incorporen de nou, però que tenen la seva regulació també en la norma sectorial Llei 21/2000 d’autonomia del pacient i història clínica, a la que el Comitè de Bioètica de Catalunya ja hi va proposar una sèrie de modificacions que són encara pendents.

L’anàlisi del text ha donat com a resultat una sèrie propostes d’esmena per als articles 211.3, 211.6, 212.1, 212.2, 212.3, 212.5 i 212.6, pels quals el Comitè ha redactat i justificat alguns textos alternatius que, al seu parer, no només els milloren, sinó que mantenen la coherència amb la Llei 21/2000.

Les propostes del CBC se centren en articles que tenen a veure amb temes com l’exercici dels drets de les persones, l’interès superior de la persona menor, el dret a la informació sobre la salut, el consentiment informat, el document de voluntats anticipades, l’internament urgent i el canvi de circumstàncies en l'internament voluntari.

Les modificacions que proposa el Comitè pretenen servir també per adaptar la normativa catalana a les prescripcions de la Convenció de les Nacions Unides sobre els drets de les persones amb discapacitat (2006), un assumpte que el CBC està treballant en el si del grup sobre l’internament involuntari.