Consideracions del Comitè de Bioètica de Catalunya sobre la vacunació del SARS-CoV-2 en les persones menors d'edat