• Inici
  • Sobre la gravació de les converses rebudes al Telèfon de Prevenció del Suïcidi de Barcelona

Sobre la gravació de les converses rebudes al Telèfon de Prevenció del Suïcidi de Barcelona

09/02/2021 09:46
telèfon suicïdi

Gravació de les converses rebudes al “Telèfon de Prevenció del Suïcidi”

A partir de la consulta del Consell Assessor del Telèfon de l’Esperança, el Comitè de Bioètica de Catalunya s’ha pronunciat sobre el caràcter pertinent de la gravació de les trucades del nou servei “Telèfon de Prevenció del Suïcidi” de Barcelona, on s’atenen aquelles trucades on es presenta qualsevol idea o experiència propera al suïcidi.

En aquest moment, les persones que truquen al servei senten un missatge de veu on se’ls informa que la conversa serà gravada. Els responsables del servei fan una interpretació jurídica on l’enregistrament sense consentiment és coherent amb el marc jurídic vigent, ja que no cal autorització per protegir els interessos vitals.

Al seu informe, el CBC considera legítima la gravació de les trucades, però creu imprescindible demanar el consentiment a l’usuari per respecte a la seva autonomia i en tant que la veu és considerada una dada personal. En cas que el consentiment no sigui donat expressament, el Comitè creu adequat prestar el servei d’atenció telefònica sense enregistrament per donar a la persona l’ajut que necessita.

A la vista del seu contingut no creiem que cap d’elles, a excepció del consentiment de l’interessat, es pugui considerar legítima per al el tractament d’aquestes dades sense consentiment. L’interès vital, al qual ens podríem acollir atenent a la consulta autolítica motiu del servei, creiem que es podria adduir en cas serveis professionals prestats per professionals sanitaris, però com ja s’ha dit aquest que no és el cas.

El text íntegre del comunicat està disponible a aquest enllaç.