• Inici
  • Sobre el passaport immunitari

Sobre el passaport immunitari

12/04/2021 16:08
Passaport immunitari

El Comitè de Bioètica de Catalunya (CBC) ha redactat un document on valora la proposta realitzada per la Comissió Europea el 17 de març per crear un certificat digital verd que faciliti la lliure i segura circulació dels ciutadans dins de la UE durant la pandèmia de COVID-19.

El document que proposen les autoritats comunitàries seria una acreditació digital que avala que una persona ha estat vacunada contra la COVID-19, s’ha realitzat una prova amb resultat negatiu o bé s’ha recuperat de la COVID.

Partint del principi de la necessitat de respectar tres valors essencials (la maximització del benefici, la prioritat als més desfavorits i el tracte igualitari a totes les persones), el CBC reflexiona sobre la necessitat d’estudiar les vessants ètiques d’un certificat que hauria de basar-se en aspectes que vagin més enllà de la necessitat de reactivar l'economia dels estats de la Unió Europea.

Tot i això, el Comitè valora que la certificació pot ser un instrument de protecció d’una certa mobilitat i reconeix que és positiu prendre iniciatives que proporcionin confiança als ciutadans quan el risc de contagi es baix o assumible. Tanmateix, el document insisteix en la importància que aquest passaport immunitari no sigui utilitzat per cap sistema de control o selecció aliè a la seva finalitat.

El document es pot consultar íntegrament al següent enllaç.