• Inici
  • La vida del Comitè. febrer de 2021

La vida del Comitè. febrer de 2021

10/02/2021 10:02
comitè febrer 2021

La dinàmica de treball del Comitè ha continuat estant condicionada per la pandèmia de la COVID-19, però no ha impedit que els grups de treball i els vocals reunits en sessions plenàries acabessin tasques iniciades i donessin resposta a noves consultes formulades.

A la reunió plenària del 6 d’octubre es va aprovar el document “Els drets dels ciutadans a la gestió de les seves dades de salut” Un document que a partir de fonaments ètics recorda que entre el binomi autonomia i seguretat existeix un ventall ampli de possibilitats d’interpretar l’exercici dels drets ARSO-POL.

A la reunió plenària del 15 de desembre  es va aprovar el document “Humanitzar i dignificar l’atenció durant l’embaràs i el naixement. Una mirada des de la bioètica” que té l’objectiu de centrar l’atenció en la dona embarassada i el respecte a la seva voluntat

També es va aprovar la consulta sol·licitada per l’Assessoria Jurídica del Departament de Salut respecte del Avantprojecte de Llei d’actualització del Codi Civil de Catalunya (CCCat), i el posicionament “Consideracions ètiques sobre la preservació de l’activitat en el context de la pandèmia del COVID-19” en resposta a una consulta de la OCCAT

Atès que el decret 226/2008, que regula la composició i funcionament del CBC, preveu possibilitat d’incorporar persones pertanyents a òrgans adscrits a diferents departaments i organismes que integren l'Administració de la Generalitat i que tinguin entre els seus interessos l'anàlisi i el debat bioètic, es va acceptar la incorporació del senyor Robert Rubió Ochoa, Director de l’Oficina del DPD de la Fundació TIC Salut com a vocal del CBC . A la mateixa reunió es va aprovar que el Sr. JMV Pons s’integri en el comitè de Direcció del nou Programa d’Oncologia de Precisió en el sistema sanitari públic de Catalunya en representació del CBC .

En el primer mes de 2021 el CBC aprofitant que es va obrir un període participatiu sobre el Pla director d’innovació i e recerca (PERIS) es va fer unes breus consideracions. Igualment de manera consensuada amb la subdirecció general de Promoció de la Salut va fer un breu posicionament sobre la Vacunació del SAR_2 . Un altre breu document dona resposta a la possibilitat de no compartir alguns codis diagnòstics a la història clínica compartida de Catalunya (HCCC) i La Meva Salut (LMS) . El darrer posicionament respon a un dubte que sorgeix davant la possibilitat de gravar les converses de les persones que amb voluntat suïcida truquen al Telèfon de Prevenció del Suïcidi de Barcelona

El grup que elabora una resposta al qüestionament que es fa des d’instàncies de les Nacions Unides sobre la legitimitat de les hospitalitzacions involuntàries en persones amb trastorn mental greu, ha conclòs els seu treball que presentarà a la reunió plenària del mes de març.